U Senti održan prvi susret u okviru programa “Karpat Agri”

Foto: John Deere

Cilj programa je osnivanje digitalnog agrarnog ekološkog sistema

Danas je u Senti u Kancelariji za agrarne inovacije “dr. Berenji Janoš” – koja je osnovana zahvaljujući Fondaciji “Pro Scientia Naturae” – održan prvi susret u okviru programa “Karpat Agri”. Cilj ovog programa je osnivanje digitalnog agrarnog ekološkog sistema, kao doprinosa razvoju digitalnih kompetencija poljoprivrednika i poslovanju malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi, prenosi portal “Vajdašag Ma”.

Kancelarija za agrarne inovacije je od početka svog osnivanja tražila krug mogućnosti doprinosa u razvoju poljoprivrede, koristeći stručnu bazu Univerziteta “Sent Ištvan” i njegovog isturenog odeljenja u Senti – izjavio je predsednik Fondacije “Pro Scientia Naturae” dr. Laslo Lenđel, istakavši da su proteklih godina izgrađeni kontakti sa ciljem stvaranja osnova za moderno agrarno privređivanje. Tu spadaju i primene različitih digitalnih tehnika, uređaja za merenje, softvera za podršku donošenja odluka, odnosno primena sredstava koja su prisutna u svakodnevnom životu i mogu da budu od koristi i u poljoprivedi – rekao je Lenđel.

Tokom prvog susreta u okviru programa “Karpat Agri” prikazani su uređaji i njihovi načini primene i ocenjene su kompetencije poljoprivrednika i preduzetnika u Senti.

„Zapravo, bila je to prva zvanična konferencija u okviru višegodišnjeg kompleksnog razvojnog programa, koji će poslužiti za učešće u IPA-programima, operativnim programima za razvoj ljudskih resursa i trgovačkih kuća i drugih“ – objasnio je dr. Laslo Lenđel.