Srbija ne zaostaje u preciznoj poljoprivredi

Mitar Jovanović, Foto: AgroFin

GPS navigaciju, ali i naprednije sisteme kontrole mašina na poljima, primenjuje više od 1.500 gazdinstava

Navigacija i GPS navođenje u traktorima i na priključnim mašinama u Srbiji više nisu “egzotika”, a Srbija ne zaostaje za EU u primeni precizne poljoprivrede, poručeno je sa naučno-stručnog skupa “Savremena proizvodnja povrća” koji je danas održan u Novom Sadu. Kako je ocenio Mitar Jovanović iz kompanije “Livona”, vodeće u oblasti ugradnje satelitskog navođenja, već sada u Srbiji više od 1.500 gazdinstava koristi satelitsku navigaciju, a sve više ih nabavlja zahtevnije sisteme kontrole.

Najveći deo ovih sistema, kako je objasnio Jovanović, primenjuje se u Vojvodini. Najčešće ih primenjuju ratari, ali, sve više je povrtara i voćara koji se odlučuju da im traktor i priključne mašine budu vođene sa preciznošću koja se meri centimetrima. Sve je to omogućila mreža baznih stanica, sa velikim preklapanjima signala, koja omogućuje da GPS uređaji nikad ne ostanu bez signala.

– Direktna ušteda koja se tako postiže, lako se može izračunati, a tu je i ceo niz indirektnih koristi, od toga da se štedi u vremenu, da je zamor manji, da se svi poslovi brže i lakše završavaju, pa do toga da su odstupanja manja od 2,5 centimetra – jasan je Jovanović. – Interesantno je da Srbija raste ne samo u primeni GPS navigacije, već se na sve većem broju imanja koriste mnogo napredniji sistemi, iz top ponude, koji mogu da analiziraju podatke o rodu u pojedinim delovima njive, koji mogu selektivno da angažuju prskalice, a takođe i prikupljaju sve neophodne podatke za dalje analize…

Jovanović, takođe, navodi kako je u proizvodnji ovih sistema koji precizno navode traktore i mašine sve prisutnija standardizacija, pa se za sve uređaje, kao kontrolna jedinica može koristiti android operativni sistem, i prenosni tablet računar.

– Većina novih traktora već ima pripremljene instalacije za ugradnju navigacije, ali, i kod starijih modela smo razvili sisteme da se navigacija efikasno ugradi – jasan je Jovanović. – Imamo, takođe, i razvijene sisteme koji eliminišu proklizavanja i nepreciznosti kod priključnih mašina, kako nošenih, tako i vučenih.

Novost je, ističe Jovanović, i to da se u sistem navigacije mogu uneti granice parcele, tako da više nema problema oko toga da se uđe u tuđu njivu, a voćari, na primer, u centimetar mogu da odrede udaljenost sadnica koje sade, zahvaljujući upravo – navigaciji.

– Imamo i razvijen sistem koji omogućuje da se traktor sam okreće na kraju parcele, da usporava i da diže priključnu mašinu, a da je, kada ulazi u brazdu, ponovo spušta i ubrzava – kaže Jovanović. – Naravno, razvijeni su i traktori sa autopilotom, ali, oni su zakonom zabranjeni u EU, a i u SAD, jer nije jasno ko bi odgovarao, ako bi nesreću izazvao traktor bez traktoriste…


TEHNIČKA PODRŠKA

Trimble CFX-750

Jovanović, takođe, navodi kako je kupcima sistema koje “Livona” plasira, na raspolaganju najbolja moguća tehnička podrška, od same ugradnje sistema, preko kalibracije, pa do otklanjanja eventualnih nedostataka.

– Srbija je centar za plasman ovih sistema u celoj bivšoj SFRJ, bez Slovenije, a mi imamo i jedan od osam ovlašćenih servisa, u celoj Evropi – kaže Jovanović. – Naravno, naša navigacija je isprobana i kompatibilna sa svim brendovima poljoprivredne mehanizacije koji su kod nas prisutni.