Izmenjena uredba o otkupu junadi – 20.000 dinara podsticaja za svako prodato grlo

Foto: Pixabay

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava

Vlada Srbije usvojila je izmenjenu i dopunjenu Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid-19.

Prema novoj uredbi, poljoprivrednom proizvođaču tovne junadi za svako prodato grlo u periodu od 5. septembra do 30. oktobra, biće isplaćena subvencija u iznosu od 20.000 dinara.

Pravo na finansijsku podršku kroz otkup tovne junadi ima:

1) privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine;

2) pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, u periodu iz tačke 1) i koji je:

(1) upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
(2) prijavio vrstu i broj životinja;
(3) izvršio obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama;
(4) vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

Uslovi za finansijsku podršku za poljoprivrednog proizvođača po ovom programu su:

1) da je tovno june koje je predmet zahteva minimalne težine 500 kg;

2) da je tovno june koje je predmet zahteva provelo najmanje 120 dana na poljoprivrednom gazdinstvu poljoprivrednog proizvođača do prodaje licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, i to za maksimalno prodatih:

  • 100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a;
  • 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik;
  • 500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču.

Pravo na finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Upravi na Obrascu 3 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku – za poljoprivrednog proizvođača, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo. Uz zahtev se prilaže i specifikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 – Specifikacija grla za tovnu junad overena od strane lica koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja i nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno od strane nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla izvezena.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.


Kompletan tekst izmenjene i dopunjene Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

Prethodne izmene i osnovnu Uredbu i možete da preuzmete ovde.


Dopao vam se ovaj tekst?

Zapratite AgroFin na Fejsbuku za još korisnih informacija!


Ako još niste pokrili vaše bale, učinite to najkvalitetnijim pokrivačem na tržištu, marke SCHILDER:

Zaštitite vašu farmu, mehanizaciju i useve – nabavite na vreme Fields Fireman:

Komentari