Izmenjena Uredba o podsticajima za otkup tovnih junadi

Foto: Pixabay

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku podnosi se do 5. novembra

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Prema izmenjenoj i dopunjenoj Uredbi, jedan od uslova za finansijsku podršku je da je otkupljivač izvršio otkup junadi minimalne težine 500 kg po grlu, po ceni koja nije manja od 252 dinara/kg (u izvornoj Uredbi minimalna težina junadi iznosila je 600 kg).

Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se po jedinici mere (kilogram) u iznosu od 26 dinara/kg žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu (u odnosu na osnovnu Uredbu, izostavljeni su uslovi da otkupljivač treba da ima izvoznu dozvolu i da je otkupljena junad namenjena izvozu).

Pravo na finansijsku podršku za otkup tovne junadi ima privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku podnosi se do 5. novembra 2020. godine, a otkupljivač može podneti najviše tri zahteva.

Posredstvom privrednih subjekata za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, poljoprivrednim proizvođačima je obezbeđen plasman utovljenih junadi po ceni ne manjoj od 252 dinara po kilogramu.

Takođe, za ista grla poljoprivredni proizvođači ostvaruju i podsticaj za tov junadi za koji se zahtevi podnose u periodu od 1. februara 2021. godine do 31. jula 2021. godine.


Kompletan tekst izmenjene i dopunjene Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

Izvornu Uredbu i prateću dokumentaciju možete da preuzmete ovde.