6 miliona dinara u okviru projekta „Zasad za budućnost“

Vrednost pojedinačnih grantova je od 120.000 do 850.000 dinara

Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“. Ukupno 6 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji će biti otvoren od 1. februara do 23. februara 2018. godine.

Na konkurs mogu da se prijave socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije), registrovana na teritoriji Republike Srbije, uz tri godine iskustva u oblasti poljoprivrede.

Projekti kojima se socijalna preduzeća prijavljuju treba da budu usmereni na pokretanje ili unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u jednoj ili više od ovih oblasti: povrtarstvo, uzgoj svinja i voćarstvo.

Primarna poljoprivredna proizvodnja podrazumeva uzgoj svinja, kao i voća i povrća na otvorenim poljima i/ili u plastenicima/staklenicima i obavezni plasman poljoprivrednih proizvoda radi sticanja prihoda i/ili profita koji će biti usmeren na rešavanje nekog od socijalnih problema lokalne društvene zajednice.

Sekundarna poljoprivredna proizvodnja podrazumeva proizvodnju i plasman finalnih proizvoda od voća i povrća (npr. proizvodnja ajvara, voćnih sokova itd.).

Projektne aktivnosti je neophodno završiti i ostvariti rezultate do 1. maja 2019. godine.

Vrednost pojedinačnih grantova je od 120.000 do 850.000 dinara.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

  • U toku trajanja konkursa zainteresovanim aplikantima biće omogućeno da dobiju detaljnije informacije o samom konkursu i pomoć tokom apliciranja u okviru projekta „Zasad za budućnost”. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, možete da ih pošaljete na e-mail adresu zasadzabuducnost@deltaholding.rs ili zasadzabuducnost@tragfondacija.org sa subject-om: Pitanje, najkasnije do 20. februara 2018. godine ili da kontaktirate Vladimira Radojičića iz Trag fondacije putem telefona na broj 011/7839 467 (lokal 104).
  • Aplikanti koji su ušli u uži krug selekcije dobiće mentorsku podršku od Delta Fondacije i Trag fondacije u razradi svojih projektnih ideja. Podrška će biti realizovana kroz dvodnevni seminar za sve odabrane finaliste (sredina marta 2018. godine), kao i kroz pojedinačne konsultacije sa svim finalistima. Nakon mentorske podrške, oni će podneti svoje finalne aplikacije sa unapređenim biznis planovima koje će braniti pred Komisijom za odobravanje projekata.
  • Članovi/ce Komisije za odobravanje projekata doneće finalnu odluku o podršci najkvalitetnijih predloga projekata tokom aprila 2018. godine na posebno organizovanom javnom događaju u okviru projekta „Zasad za budućnost“. Dobitnici grantova potpisaće ugovor o donaciji sa Delta Fondacijom krajem aprila 2018. godine.
  • Nakon potpisanih ugovora i dogovorene dinamike i načina isplate (robne ili finansijske), dobitnici grantova kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Tokom realizacije projekta sve podržane inicijative biće posećene od strane Delta Fondacije, Trag fondacije i stručnjaka Delta Agrara koji će podržanim inicijativama pružati stručnu podršku.
  • Delta Fondacija i Trag fondacija omogućiće dobitnicima grantova šansu da se povežu u mrežu socijalnih preduzeća u oblasti poljoprivrede.

Delta Fondacija, kao korporativna fondacija Delta Holdinga već tri godine sprovodi projekat „Zasad za budućnost“. U prva dva ciklusa ovog projekta grantove u ukupnoj vrednosti od više od 24 miliona dinara dobilo je dvanaest najboljih projekata iz 12 gradova.

Dobitnici grantova su tokom poslednje tri godine u okviru svojih socijalnih preduzeća zaposlili i/ili radno angažovali 165 osoba iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva (samohrane majke, žene na selu, izbeglice, osobe sa mentalnim teškoćama, itd.), a na svojim zasadima i farmama proizveli su više od 100.000 kg voća i povrća i 911 tovljenika i ostvarili prihod od plasmana poljoprivrednih proizvoda u iznosu većim od 7.673.000,00 RSD.


Poziv za prijavu i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Poziv za prijavu na konkurs

 Formular za projekte

 Obrazac budžeta

 Biznis plan

 Najčešća pitanja