APV: Drugi konkurs za sufinansiranje investicija u pčelarstvo u 2019. godini

Foto: Pixabay

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju namenjena su za nabavku novih pčelinjih društava

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 6.108.869,00 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 3.500,00 dinara po pčelinjem društvu.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju namenjena su za nabavku novih pčelinjih društava.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju iz Programa ne mogu se koristiti za investicije realizovane pre 01.01.2019. godine, kao ni za opremu i pčelinja društva kupljenu pre tog datuma.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.fizičko lice:
-nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:
-privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ukoliko u Registru ima upisano minimum 20 košnica pčela ili maksimalno 500 košnica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 25.06.2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „DRUGI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4419, od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave