APV i NS: Konkursi za dodelu subvencija poljoprivrednim udruženjima

Foto: Pokrajinska vlada

Ukupna sredstva za ove namene iznose 20.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 10.000.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2019. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.07.2019. godine.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE, ČIJA JE DELATNOST U VEZI SA POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa Uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-46-01 i 021/487-44-19, od 10 do 14 časova.

Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Lista članova udruženja – obrazac

Izjava o odsustvu sukoba interesa

Izjava o pribavljanju dokumentacije


I Grad Novi Sad je raspisao Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Subvencije će biti dodeljene udruženjima do 100% od ukupnih potraživanja sredstava.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 10.000.000,00 dinara.

Udruženja treba da budu upisana u registar nadležnog organa na teritoriji Grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2019. godine.

Prijave se podnose na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu“.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/452-414 i 021/66-14-085.

Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv

Prijava

Izjava

Obrazac