APV: Konkurs za promociju tradicionalnih proizvoda

Foto: Pixabay

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 24.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za projekte:

  1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine kroz subvencionisanje:
    -Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
  2. Opremanja prostora za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda, komisiono i komercijalno izlaganje proizvoda, u prodajnom objektu ili na prodajnom mestu, kroz subvencionisanje:
    -Nabavke opreme i mobilijara.

Sredstva mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Rok za podnošenje prijave je 11. april 2019. godine.

Podnosilac prijave može da podnese jednu prijavu za dve namene sredstava.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najkasnije 60 dana pre dana objavljivanja Konkursa i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 24.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to za:

  1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine: najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara;
  2. Opremanje prostora za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda, komisiono i komercijalno izlaganje proizvoda, u prodajnom objektu ili na prodajnom mestu: najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara.

U slučaju kada podnosilac prijave aplicira za dve namene sredstava iznos sredstava prema nameni (kumulativno) može da iznosi do najviše 3.000.000,00 dinara.

Navedeni iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije, u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet, nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta koji su propisani Pravilnikom.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE, U 2019. GODINI – PODIZANJE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE – BROJ: 144-401-919/2019-04“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4172, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave sa izjavama

Komentari