APV: Konkurs za raspodelu sredstava za sprovođenje odgajivačkog programa

Foto: Pixabay

Sredstva za sprovođenje Programa iznose 50.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2019. godini.

Sredstva za sprovođenje Programa, u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara koristiće se za:

a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu (ukupno 46.000.000 dinara);
b) poslovima kontrole sprovođenja programa (4.000.000,00 dinara).

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u tabelama 1. do 6. (u prilogu) za svaku meru rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene.

Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju:

a) odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima iz AP Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 7, 8. i 10. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12 i 14/16);
b) odgajivačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12 i 14/16).

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 25.10.2019. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: „Konkurs za odgajivanje stoke”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Obrazac prijave