APV: Konkurs za sertifikaciju organske proizvodnje i nabavku priključne mehanizacije

Foto: Pexels

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

 1. troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2018. godini;
 2. nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju:
  – specijalizovane opreme za mehaničko regulisanje korova – razne vrste češljeva, zvezdaste drljače, oprema za suzbijanje korova putem plamena, putem vrele vode, potom međurednih kultivatora i sl.
  – čizel plugova (razrivači),
  – opreme za tretiranje organskih useva (prskalice i atomizeri).

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena po ovom konkursu predviđena su za sufinansiranje do 80% od plaćenog iznosa, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 1.000.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se jedino priključne mašine kupljene posle 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
  – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  – preduzetnik nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 2. pravno lice:
  – privredno društvo;
  – zemljoradnička zadruga.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za obe namene.

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za organsku proizvodnju u 2018. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 1. novembrom 2018. godine.

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Tekst konkursa

 Obrazac prijave