APV: Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju piva

Foto: Pixabay

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 20.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2019. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

  • kuvač za pivo tj. variona,
  • fermentori za pivo,
  • rashladni sistem za održavanje temperature,
  • pločasti izmenjivači za hlađenje sladovine,
  • linija za pranje fermentora (cip sistem),
  • linija za flaširanje,
  • pumpe za pretakanje,
  • linija za prečišćavanje i osmozu vode.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, a za više namena do maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava po jednoj prijavi.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

  1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  2. pravno lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.10.2019. godine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU PIVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI“ ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267, od 10 do 13 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Komentari