APV: Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda

Foto: Spinazze Group

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuju po konkursu iznosi do 120.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2018. godini.

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuju po konkursu iznosi do 120.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije,odnosno vrednosti opreme.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka 128.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je reč o opremi iz uvoza, mora biti potkrepljeno i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičavo, i jezgrasto voće)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 3.992.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 4.391.000,00 dinara za 4,99 hektara.

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičavo, jezgrasto voće)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 2.395.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 2.645.000,00 dinara za 4,99 hektara.

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 1.592.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.751.200,00 dinara za 1,99 hektara.

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 955.200,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.054.700,00 dinara za 1,99 hektara.

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini do 1,99 hektara (jagodičasto, bobičasto voće,vinovu lozu)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 696.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 1.385.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 765.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.522.000,00 dinara za 1,99 hektara.

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini do 1,99 hektara (jagodičasto, bobičasto voće,vinovu lozu)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 378.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 752.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 415.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 830.000,00 dinara za dva hektara.

Nabavku stubova za podizanje zasada na površini do 4,99 hektara za voćarsku proizvodnju (jabučasto, koštičavo, i jezgrasto voće)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 1.647.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

Nabavku stubova za podizanje zasada na površini do 1,99 hektara za voćarsku proizvodnju (jagodičasto, bobičasto voće, vinovu lozu i hmelj)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 657.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

Nabavku žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 434.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru.

Nabavku stubova za ogradu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 383.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 84.500,00 dinara po hektaru.

Nabavku žica za ograđivanje parcela za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 173.130,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru, odnosno do 190.443,00 dinara za 1,99 hektara.

Nabavku stubova za ogradu za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 152.832,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 84.500,00 dinara po hektaru, odnosno do 168.155,00 dinara za 1,99 hektara.

Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 1.846.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 2.031.000,00 dinara.

Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“ za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 736.300,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 809.930,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.


KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:

  • privredno društvo,
  • zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.


SPECIFIČNI USLOVI KONKURSA

Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.


NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA U 2018. GODINI” ili lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Tekst konkursa

 Pravilnik

 Obrazac prijave

 Model table

 Model izveštaja

 Podaci o članovima zadruge