Dva konkursa za pčelare u Vojvodini, do 300.000 po gazdinstvu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je dva konkursa namenjene pčelarima. Za kupovinu opreme i uređaja za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda Pokrajina je obezbedila pet miliona dinara, a po konkursu za kupovinu novih pčelinjih društava, košnica i kontejnera namenjeno je šest puta više 30 miliona dinara.

U oba konkursa navedeno je da će sufinansirati investicije fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva na području AP Vojvodine, bespovratno će snositi troškove 60 odsto od investicionog ulaganja bez PDV-a, odnosno 70 odsto u područjima s otežanim uslovima rada u poljoprivredi i tamo gde su žene i mlađi od 40 godina nosioci gazdinstva.

Po konkursu za kupovinu opreme i uređaja za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda maksimalno se može dobiti 300.000 dinara, odnosno 350.000 dinara za posebne kategorije pčelara, dok je najmanji iznos 30.000 dinara Novac po ovom konkursu može se dobiti, između ostalog, za posude za prečišćavanje voska, sterilizatore voska i posude za sterilizaciju, kalupe za izradu satnih i matičnih osnova, dekristalizatore meda, pasterizatore, separatore meda, voska i matične mleči, sušaonice i mlinove za polen …. kao i za elektirične pumpe i punilice za med, prohromsku ambalažu za skaladištenje pčelinjih proizvoda, automatski sto za pakovanje, dozatore, homogenizatore, opremu za skladištenje dodataka u med (polen ,propolis, suvo voće,orašaste plovode…), vage, uređaje za pakovanje sa opremom.

Po konkursu za podsticaj kupovine pčelinjih društava, košnica i kontejnera pčelari, takođe, mogu dobiti maksimalan iznos od 300.000 do 350.000, dok je 50 000 dinara najmanje što se može dobiti.

Kod razmatranja prijava u oba konkursa važno je da se invesitiranje realizuje od 1. januara ove godine, odnosno neće se uzimati u obzir prijave pčelara koji su kupili opremu, uređaje i nova pčelinja društva pre tog datuma. Novac se dobiti tek kada korisnik podsticaja postavi i montira opremu i za to priloži dokaze Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu – račune sa specifikacijom opreme, otpremnicama ,izvodima banaka, garntnim listovima, carinskom deklaracijom, ukoliko je oprema kupljena u inostranstvu…..

Može se podneti samo jedna prijava, ali je dozvoljeno da se podsticaj traži za više namena do maksimalnog iznosa.

Prilikom isplate podsticaja račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi, a bespovratan novac će se isplaćivati u skladu s prilivom novca u budžet APV.

Oba konkursa su raspisana do 7. aprila, odnosno utroška opredeljenih sredstva.

B. K.