Inđija: Opštinski konkursi za poljoprivredu

Bespovratna sredstva za investicije i osiguranje u 2018. godini

Na osnovu odluke o budžetu opštine Inđija, Odluke o otvaranju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Inđija i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2018. godinu, raspisani su sledeći konkursi:

1. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

Bespovratna sredstva se dodeljuju za investicije u sledeće sektore:

Sektor mleko – nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa i nabavka opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije.

Iznos povraćaja sredstava za sektor mleko je 15.000,00 – 400.000,00 dinara.

Sektor meso – nabavka kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja za proizvodnju mesa, mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja.

Iznos povraćaja sredstava za sektor meso je 15.000,00 – 400.000,00 dinara.

Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući i pečurke) i cveće – podizanje i opremanje plastenika, podizanje/nabavka žičanih ograda za zasade, nabavka opreme za setvu, sadnju i mulčiranje, nabavka boks paleta, opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe, mašine za đubrenje, za zaštitu bilja, za transport, mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje.

Iznos povraćaja sredstava za sektor voće, grožđe, povrće (uključujući i pečurke) i cveće je 25.000,00 – 600.000,00 dinara.

Sektor ostali usevi – nabavka mašina za primarnu obradu zemljišta, mašine za đubrenje zemljišta, setvu, sadnju, mašine za zaštitu bilja, mašine za skidanje/ubiranje useva, nabavka ostale opreme (GPS navigacije i drugo), mašine i opreme za navodnjavanje useva.

Iznos povraćaja sredstava za sektor ostali usevi je 25.000,00 – 600.000,00 dinara.

Sektor pčelarstvo – nabavka novih pčelinjih društava, nabavka opreme za pčelarstvo i nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava.

Iznos povraćaja sredstava za sektor pčelarstvo je 5.000,00 – 200.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicijama prema Pravilniku i po Konkursu dodeljuju se bespovratno do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV-a.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 30.09.2018. godine.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Konkurs
 Pravilnik
Prijava


2. Konkurs za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2018. godini na teritoriji opštine Inđija

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu 60% od vrednosti polise.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 150.000,00 dinara.

Prilikom obračuna se uzima vrednost polise bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Polisa treba da je izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i u momentu podnošenja zahteva da je u potpunosti isplaćena.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 31.10.2018. godine.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Konkurs
 Pravilnik
Prijava


Dodatne informacije možete dobiti lično u Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili putem telefona 022/55-60-60, od 7 do 15 časova.