Javni poziv za podsticaje za nabavku mašina i opreme za stočarstvo u 2019. godini

Foto: Pixabay

Zahtevi se podnose od 10. jula do 30. avgusta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u 2019. godini.

Podsticaji iz ovog Javnog poziva obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme:

1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
3) kojom se štiti dobrobit životinja;
4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) za pčelarstvo.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji date su u Tabeli koja je odštampana uz Pravilnik i ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Za odobravanje prava na podsticaje opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 420.000.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara, osim podsticaja za investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja za koje najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini iznosi 3.000.000 dinara.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku od 10. jula do 30. avgusta 2019. godine, zaključno.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
5) srednja škola;
6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice, između ostalog, ostvaruje pravo na podsticaje ako:

-je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
-je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo jednaka ili veća od 50.000 dinara;
-je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond;
2) u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na poljoprivrednom gazdinstvu ima:
-za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava,
-za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata,
-za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od 5 do 1000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu,
-za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,
-za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

Zahtev se može podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Tabele u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u 2019. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu: