Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

Foto: Pixabay

Visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Ovo je četvrti ciklus konkursa za bračne i vanbračne partnere, osmišljen sa ciljem povećanja broja žena vlasnica nepokretnosti i poboljšanja demografske strukture vojvođanskih sela.

Ciljevi Konkursa usmereni su na:

 • podsticanje razvoja ruralnih sredina
 • povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
 • oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
 • iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanjen privrednih aktivnosti.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:

 • da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
 • da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
 • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom)
 • da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa
 • da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu.
  Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora
  da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs
 • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti
 • da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

Prijave na Konkurs će se primati do 30. aprila 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova
www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu
zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti i u prilogu:

 Konkurs

 Obrazac prijave

 Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća

 Pravilnik o radu Komisije za dodelu kuća