Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini

Foto: Pexels

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini.

Prijava na Konkurs podnosi se od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Pravo na podsticaj ima punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, ukoliko je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) počev od 1. januara 2018. godine i nalazi se u aktivnom statusu. Na dan podnošenja prijave na Konkurs poljoprivrednik mora da ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu najviše 40 godina života.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 1.500.000 dinara.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:

1) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;
2) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4) nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6) nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7) nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:

1) nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
3) nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
4) nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) nove opreme i mašina za pčelarstvo.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:

1) grla goveda, i to:
(1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;
2) grla ovaca i koza, i to:
(1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa onabavci,
(2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
3) grla svinja, i to:
(1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
4) selekcionisanih pčelinjih matica.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
(1) manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru,
(2) manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju tih biljnih kultura.

Izuzetno od podtačke (7), lice ostvaruje pravo na podsticaje za nabavku nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), i to za:

1) podsticaje koji se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, ako ima od jedne do 19 mlečnih krava u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) podsticaje koji se odnose na proizvodnju mesa, ako ima objekat za uzgoj životinja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, ukupnog kapaciteta do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu;
3) podsticaje koji se odnose na proizvodnju konzumnih jaja, ako ima objekat za držanje koka nosilja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
4) podsticaje koji se odnose na pčelarstvo, ako ima od pet do 500 košnica prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako su kvalitetna priplodna grla koja su predmet podsticaja, osim selekcionisanih pčelinjih matica, obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:


SPECIJALNA PONUDA MEHANIZACIJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Preduzeće Agroposrednik d.o.o. iz Novog Sada, generalni distributer za Srbiju renomiranih mađarskih kompanija FarmGép (prskalice i atomizeri) i IGJ (prikolice), svim kupcima prskalica, atomizera i prikolica besplatno prikuplja i nadležnim institucijama predaje dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje subvencija.

Kompletnu ponudu možete da pogledate klikom na sledeće linkove:

Prikolice IGJ Farmer (0,6-6t): http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/prikolice-igj-farmer/

Prikolice IGJ Agro (6-30t): http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/prikolice-igj-agro/

Prikolice za bale IGJ (5-24t): http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/prikolice-za-bale-igj/

Rasturači stajskog đubriva IGJ (3,2-17,5t): http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/rasturaci-stajskog-djubriva-igj/

Vučene prskalice KERTITOX: http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/vucene-prskalice-kertitox/

Nošene prskalice KERTITOX: http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/nosene-prskalice-kertitox/

Atomizeri KERTITOX: http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/atomizeri-kertitox/

Mašine za tretiranje (zaprašivanje) semena FarmGép: http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/radne-masine/masine-za-tretiranje-zaprasivanje-semena-farmgep/

Mobilna vaga za uvrećavanje zrnastih proizvoda MO-ŽAK: http://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/merna-tehnika/mp-mz-mo-zak/

Više informacija možete da dobijete putem mejl adrese agroposrednikdoo@gmail.com ili na broju 063530590.

POZOVITE NAS I UŠTEDITE!