Konkursi Opštine Ivanjica za poljoprivredu

Foto: Opština Ivanjica

Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 20. jula 2018. godine

Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisala je tri konkursa za poljoprivrednike sa teritorije te opštine: Konkurs za subvencionisanje nabavke opreme za pčelarstvo, Konkurs za subvencionisanje nabavke opreme za mužu – muzilica i Konkurs za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca.

Sve informacije o konkursima mogu se dobiti lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i putem telefona 032/515-0326.


KONKURS ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE OPREME ZA PČELARSTVO

Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 1.430.000,00 dinara, a najkasnije do 20. jula 2018. godine.

 Konkurs – oprema za pčelarstvo 2018.

 Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za opremu za pčelarstvo 2018. godina


KONKURS ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE OPREME ZA MUŽU – MUZILICA

Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 600.000,00 dinara, a najkasnije do 20. jula 2018. godine.

 Konkurs – muzilice 2018.

 Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za muzilice 2018. godina


KONKURS ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA OVACA

Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do 09. jula 2018. godine, ili do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 10.500.000,00 dinara.

 Konkurs – ovce 2018.

 Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za ovce 2018. godina

 Zahtev za isplatu podsticaja za ovce 2018. godina

 Izjava za članove domaćinstva