Konkursi za bušenje bunara i nabavku opreme za navodnjavanje

Foto: Pixabay

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2018. godini, kojim se, između ostalog, utvrđuju nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i nabavku nove opreme za navodnjavanje.

Kompletan tekst konkursa i prateću uredbu možete da preuzmete u prilogu:

 Konkurs 2018.

 Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu


ISKOP/BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 22.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na korišćenje sredstava može da ostvari fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako je:

  • upisan u Registar u aktivnom statusu,
  • upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na jedan bunar.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 500.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 01.08.2018. godine.

Tekst prijave možete da preuzmete u prilogu:

 Prijava za dodelu sredstava za iskop bunara u 2018. godini


NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 92.400.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2018. godini može da ostvari:

  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • Naučnoistraživačka organizacija,
  • Ustanova,
  • Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.

Korisnik sredstava pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje može da ostvari ako je upisan u Registar u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje mogu da ostvare ako su upisani u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u aktivnom statusu.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog konkursa.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 4.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog konkursa predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje i to:

  • pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzin i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje
  • za izgradnju bunara: bunarska cev/filterska bunarska cev.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 01.08.2018. godine.

Tekst prijave možete da preuzmete u prilogu:

Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2018. godini