Kragujevac: Javni pozivi za subvencije u poljoprivredi

Foto: Grad Kragujevac

Za ove namene planirano je 20 miliona dinara

Gradsko veće Kragujevca donelo je program o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Kragujevca.

Od ukupno 20 miliona dinara najviše sredstava – 6,5 odnosno pet miliona dinara opredeljeno je za nabavku priključne mehanizacije i za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, kao i dva miliona dinara na ime regresa za reproduktivni materijal odnosno veštačko osemenjavanje. Po milion dinara opredeljeno je za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze i za nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane, dok je za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju planirano 700 000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15. novembra tekuće godine.


Tekstove javnih poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Komentari