Ministarstvo poljoprivrede: Poziv za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze do 20. jula

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za  podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze za 2023. godinu.

Pozivom su opredeljena su sredstva za nabavku sadnica vinove loze, fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, izradu vinogradarskog projekta, pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno nabavku kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Zahtevi se podnose  do 20. jula  preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

B. K.