Niš: Konkursi za subvencije u poljoprivredi

Foto: N1

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.10.2019. godine

Grad Niš raspisao je Konkurs za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2019. godinu.

Korisnici mera su lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu i to: fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravna lica i preduzetnici upisani u Registar.

Zahtevi za korišćenje sredstava za sve navedene mere mogu se podneti u Sekretarijatu za poljoprivredu Gradske uprave Grada Niša, ulica Nikole Pašića broj 28, 18000 Niš.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.10.2019. godine.


Kompletne tekstove konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (VEŠTAČKO OSEMENjAVANJE)
Zahtev za regres za VO

KREDITNA PODRŠKA
Zahtev za kreditnu podršku

INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
Zahtev za podsticaje za investicije u fizičku imovinu

UPRAVLJANJE RIZICIMA
Zahtev za podsticaje za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE RURALNE INFRASTRUKTURE
Zahtev za podsticaje za investicije za unapređenje ruralne infrastrukrure

UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

PODRŠKA MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA
Zahtev za podsticaje za investicije „Podrška mladima u ruralnim područjima“

EKONOMSKE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI KROZ PRERADU KAO I NA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA NA GAZDINSTVIMA
Zahtev za podsticaje za investicije „Podrška preradi na gazdinstvu“
Zahtev za podsticaje za investiciju „Podrška za uvođenje sistema kvaliteta“

PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU

PODSTICAJI ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
Zahtev za sufinansiranje izložbi i manifestacija

Komentari