Novi Sad: Javni poziv za dodelu subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 2.000.000 dinara

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za dodelu subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 2.000.000 dinara.

Maksimalan iznos sredstava koji se odobrava za subvencionisanje troškova osiguranja iznosi do 60% vrednosti premije osiguranja (za gubitak prinosa od osnovnih i dopunskih rizika ili za gubitak kvaliteta).

Pravo učešća imaju:

-poljoprivredni proizvođači višegodišnjih zasada – fizička lica koja su zainteresovana da započnu proces kontrolisane poljoprivredne proizvodnje, a imaju poljoprivredno zemljište i RPG na teritoriji Grada, i
-proizvođači koji su započeli proces kontrolisane proizvodnje u periodu od 2013. do 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 30. juna, do 15.00 časova.

Prijave za učešće na javnom pozivu predaju se na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u Gradskoj kući.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu ili pozivom na broj 021/452–414 i 021/66–14-085.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv

Prijava