Novi Sad: Javni poziv za dodelu subvencija za sertifikaciju

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva za ove namene iznose 6.000.000 dinara

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada za 2019. godinu.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 6.000.000 dinara.

Subvencije će biti dodeljene ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda do 100% učešća, a po priloženom predračunu ovlašćene sertifikacione organizacije.

Rok za podnošenje prijava je do 30. juna, do 15.00 časova.

Prijave za učešće na javnom pozivu predaju se na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u Gradskoj kući.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu ili pozivom na broj 021/452–414 i 021/66–14-085.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv

Prijava