NS: Javni poziv za dodelu subvencija mladima u ruralnim područjima u 2020. godini

Foto: Pixabay

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju iznose ukupno 23.000.000,00 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose ukupno 23.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicijama po ovom Pozivu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Pozivu namenjena su za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje: voća, grožđa, povrća i cveća.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Javnom pozivu, u kojoj može biti više predmeta nabavke. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.200.000,00 dinara bez PDV-a.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre raspisivanja Javnog poziva.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ako:

1) je u RPG upisano kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2018. godine, a najkasnije do dana objavljivanja Javnog poziva;
2) na dan podnošenja prijave ima navršenih 18 godina života;
3) u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu ima navršenih najviše 40 godina života;
4) nije koristio sredstva za podršku mladima u ruralnim područjima.

U svrhu razgraničenja sa uslovima IPARD programa, podnosioci prijave treba da:

1) u RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura, odnosno pod proizvodnjom povrća, voća, grožđa i cveća;
2) imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća; odnosno manje od 5 ha drugog voća, odnosno 0,1 ha cveća; odnosno 0,2-100 ha vinove loze;
3) imaju manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom prostoru;
4) za investicije vezane za proizvodnju grožđa, budu upisani u Vinogradarski registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast vinogradarstva i vinarstva.

Poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranicama Grada.

Ugovori sa korisnicima sredstava zaključuju se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke, a rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Prijava sa konkursnom dokumentacijom podnosi se predajom na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode broj 1, Novi Sad, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

ZA GRADSKU UPRAVU ZA PRIVREDU

Prijava na „JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI“

ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE
(šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode broj 1, Novi Sad,

ZA GRADSKU UPRAVU ZA PRIVREDU

Prijava na „JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI“

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, overena pečatom prijemne pošte sa jasno naznačenim (vidljivim) datumom predaje, bez obzira na datum prispeća. Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/6614-085 i 021/6624-282.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini

Obrazac izveštaja

Obrazac prijave


Pozivamo zainteresovane mlade novosadske poljoprivrednike koji planiraju nabavku priključne mehanizacije da nam se jave u inbox Fejsbuk stranice AgroFin – Informator o finansiranju agrara, na mejl adresu agroposrednikdoo@gmail.com ili telefonom na broj 063530590.

U ponudi imamo veoma kvalitetne mađarske prskalice, atomizere i prikolice i svim našim kupcima ćemo obezbediti besplatnu profesionalnu izradu biznis plana i pripremu dokumentacije za ovaj konkurs, čime će značajno povećati šansu za dobijanje subvencije!

Ponudu priključnih mašina možete da pogledate ovde:

Atomizeri KERTITOX: https://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/atomizeri-kertitox/

Nošene prskalice KERTITOX: https://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/nosene-prskalice-kertitox/

Vučene prskalice KERTITOX: https://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/vucene-prskalice-kertitox/

Voćarske i baštovanske prikolice IGJ: https://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/vocarske-i-bastovanske-prikolice-igj/

Prikolice IGJ Farmer (0,6-6t): https://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/prikolice-igj-farmer/

Prikolice IGJ Agro (6-30t): https://www.agrofin.rs/vodic-za-kupovinu/mehanizacija/prikljucne-masine/prikolice-igj-agro/

Komentari