NS: Javni poziv za dodelu subvencija za organsku proizvodnju

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva za ove namene iznose 5.000.000 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu, koji obuhvata dodelu subvencija za:

  • nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj poljoprivredi,
  • kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje,
  • druge investicije (nabavku alata, mehanizacije i opreme za organsku proizvodnju).

Ukupna sredstva za ove namene iznose 5.000.000 dinara, a troškovi za navedene nabavke, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju, kao i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju subvencionisaće se u iznosu do 100%.

Pravo učešća imaju:

  • Poljoprivredni proizvođači (fizička lica), organizacije i institucije iz oblasti poljoprivrede zainteresovane da započnu organsku poljoprivrednu proizvodnju, a imaju zemljište i RPG na teritoriji Novog Sada,
  • Proizvođači na teritoriji Novog Sada koji su započeli proces organske proizvodnje u periodu od 2011. do 2019.

Rok za podnošenje prijava je do 31. jula, do 15.30 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/452-414 i 6614-085.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu

Obrazac prijave

Izjava