NS: Javni poziv za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada za 2020. godinu

Foto: Pixabay

Obuhvata dodelu subvencija za troškove osiguranja u iznosu od 2.000.000,00 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Javni poziv obuhvata dodelu subvencija za troškove osiguranja u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava koji se odobrava za subvencionisanje troškova osiguranja iznosi do 60% vrednosti premije osiguranja – bez poreza (za gubitak prinosa od osnovnih i dopunskih rizika ili za gubitak kvaliteta).

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju:

-poljoprivredni proizvođači višegodišnjih zasada — fizička lica koja su zainteresovana da započnu proces kontrolisane poljoprivredne proizvodnje, a imaju poljoprivredno zemljište i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Grada Novog Sada, kao i
-proizvođači koji su započeli proces kontrolisane poljoprivredne proizvodnje u periodu od 2013. do 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava a najkasnije do 5. juna 2020. godine, do 15.30 časova.

Prijava se podnosi predajom na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode broj 1, Novi Sad, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu“.

Sve dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti neposredno u Gradskoj upravi za privredu ili putem telefona 021/452-414 i 66-14-085.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu

Prijava

Izjava

Komentari