NS: Subvencije za udruženјa iz oblasti poljoprivrede

Foto: Pixabay

Ukupna sredstva za ove namene iznose 2.000.000,00 dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti postojećih i uspostavljanјe novih udruženјa iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 2.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu grada.

Subvencije će biti dodeljene udruženjima do 100% od ukupno potraživanih sredstava, a po priloženim računima.

Pri dodeli sredstava prioritet će imati programi-projekti koji podrazumevaju nabavku opreme za pakovanje, lekova, preparata, promociju, štampanje promotivnog materijala, posete sajmovima, stručnim skupovima i slično, pod uslovom da nisu ostvareni isti podsticaji kod drugih nivoa vlasti u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijava je 15.06.2018. godine do 15.30 časova.

Sve dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti u Gradskoj upravi za privredu ili putem telefona 021/452-414 i 66-14-085.


Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv

 Prijava