Objavljeni datumi javnih poziva za IPARD 2 program u 2.022. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je plan javnih poziva za IPARD 2 program za 2022. godinu. Plan se odnosi na poziv za  nabavku traktora kao i za tehničku pomoć. Prvi poziv je za na nabavku traktora u okviru Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Biće otvoren 7. februara i trajaće do 31. marta 2022. godine. Planirani iznos sredstava je 1.300.283.083 dinara. Poziv za tehničku pomoć raspisuje se u okviru Mere 9, a odnosi se na podršku telima koja realizuju IPARD program i unapređenju IPARD sistema. Biće otvoren 1. januara i trajaće do 31. decembra 2022. godine. Za ove namene iz IPARD fonda je opredeljeno 81.155.000 dinara.

U Ministarstvu poljoprivrede naglašavaju da je plan poziva informativnog karaktera i podložan promenama. U toku su završne pripreme za realizaciju IPARD 3 programa, koji bi, prema najavama, uskoro trebalo da dobije akreditaciju Evropske komisije.

B. K.