Pokrajina sufinansira opremu i izgradnju sistema za navodnjavanje, prijave do 24, maja

Foto: Pixabay

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u  Vojvodini u 2024. godini.

Cilj konkursa je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanj, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Sredstva su bespovratna, a odobravaće se za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje,  bunara, nabavku pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavku sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigaciju, nabavku materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 370 miliona dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od sedam miliona  odnosno 7.700.000 miliona dinara. Minimalan iznos za koji se može konkurisati je 21.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000 dinara, ili veća od tog iznosa. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva će se dodeljivati u iznosu do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 odsto u slučaju da je nosilac gazdinstva žena, lice mlađe od 40 godina, zadruga ili da je u pitanju područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Konkurs je otvoren do 24. maja.

B. K.