Prijepolje: Konkurs za mlade poljoprivrednike

Konkurs je otvoren do 03.05.2019. godine

U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u Prijepolju”, Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Prijepolje raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 180.000,00 dinara za razvoj poljoprivrednih delatnosti za najmanje 15 mladih poljoprivrednika/ca, starosti od 21 do 40 godina, koji imaju mesto prebivališta u opštini Prijepolje.

Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte i sl.

Konkurs je otvoren do 03.05.2019. godine.

Uslovi za učešće:

• mladi od 21-40 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu

• da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika

• da su podneli pravilno popunjenu prijavu Fondaciji “Ana i Vlade Divac” sa pratećom dokumentacijom

• da nisu zaposleni u Opštini Prijepolje (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

• da nisu korisnici donacije po istom osnovu u prethodnim godinama.

Popunjenu prijavu, sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu: FONDACIJA “ANA I VLADE DIVAC”, ul. Ilije Garašanina 53a/7, 11000 Beograd, sa naznakom “Za Konkurs za poljoprivredni program – Prijepolje”.

Za detaljne informacije zainteresovani mogu da se obrate g-đi Nadi Obradović – Fondacija “Ana i Vlade Divac”, putem e-maila nada.obradovic@divac.com ili na broj telefona 062/77-88-73, kao i na telefon 033/712-733 – Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u Prijepolju

Komentari