Rok za prijave za subvencije u okviru Projekta „50:40:10“ produžen do 29. februara

Rok za prijave za poljoprivrednike za Treći javni poziv u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, „50:40:10″, koji je istekao danas, produžen je do 29. februara. Projekat,podsetimo, realizuje Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Svetskom bankom, a raspisan je 4. decembra

Kako se navodi na sajtu IPARD-a, odluka o dodatnom produženju roka doneta je kako bi se svim zainteresovanim licima izašlo u susret i omogućilo dodatno vreme za prikupljanje neophodne dokumentacije.

Ukupan iznos sredstava opredeljen za sprovođenje ovog poziva je 750.000.000 dinara, vrednosti investicija za korisnike mogu iznositi od 25.000 do čak 400.000 evra (sa PDV-om), a visina bespovratnih sredstva može se kretati i do 200.000 evra.

B. K.