Ruma: Subvencije za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Foto: Opština Ruma

Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara

Opština Ruma raspisala je javni poziv aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije te opštine za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2019. godini.

Subvencionišu se troškovi osiguranja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez obračunatog PDV-a, a najviše do 200.000,00 dinara.

Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Period za podnošenje zahteva traje do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 31.10.2019. godine.

Obrazac zahteva preuzima se u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu opštinske uprave opštine Ruma, ul. Glavna 107, prvi sprat, kancelarija br. 6, a detaljnije informacije mogu se dobiti telefonom na broj 022/478-712, lokal 109.


Kompletan tekst Javnog poziva možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za subvencionisanje osiguranja

Komentari