Sombor: Dva javna poziva za podsticaj pčelarstva

Foto: Pixabay

Konkursi su otvoreni do 15.08.2019. godine

Grad Sombor objavio je dva javna poziva namenjena poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela na teritoriji Grada Sombora, sa ciljem da se podstakne razvoj i unapredi pčelarstvo, pčelarska proizvodnja i proizvodnja meda.

Prvi konkurs je za nabavku novih pčelinjih košnica i namenjen je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Grada Sombora koja se bave uzgojem pčela i proizvodnjom meda.

Ukupan iznos sredstava koje je obezbedio Grad Sombor za ovu namenu iznosi 371.520,00 dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 11.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.08.2019. godine.

Sve detalje Konkursa za dodelu sredstava za nabavku novih pčelinjih košnica poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela na teritoriji Grada Sombora u 2019. godini i način prijave pogledajte ovde:

Javni poziv za dodelu sredstava za nabavku novih pčelinjih košnica poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela na teritoriji Grada Sombora u 2019. godini

Drugi konkurs je za razvoj pčelarstva kroz nabavku novih mašina i opreme za unapređenje pčelarske proizvodnje, a namenjen je registrovanim pčelarskim udruženjima sa teritorije Grada Sombora.

Za realizaciju konkursa Grad je izdvojio sredstva u iznosu od 1.628.480,00 dinara, što je i maksimalan iznos po jednoj prijavi.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.08.2019. godine.

Sve detalje Konkursa za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva na teritoriji Grada Sombora u 2019. godini i način prijave pogledajte ovde:

Javni poziv za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva na teritoriji Grada Sombora u 2019. godini

Komentari