Vranje: Javni poziv za dodelu podsticaja u poljoprivredi

Foto: Wikipedia

Razmatraće se svi zahtevi koji budu dostavljeni do 25. juna

Grad Vranje raspisao je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini na teritoriji grada Vranja, iz budžeta grada.

Pravo na podsticaje imaju porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom.

Prijavu za dodelu podsticaja mogu da podnesu nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji grada Vranja, upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava po osnovu prava svojine odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji grada Vranja i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede mogu da se koriste kao finansijska podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u unapređenju i proširivanju poljoprivredne proizvodnje za investiranje u:

1.Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje krava);

2.Nabavka kvalitetnih priplodnih ženskih teladi mlečnih rasa goveda; ovaca, ovnova, koza i jarčeva. Neophodno je da korisnik:

-poseduje adekvatan objekat za držanje životinja,

-kupi najmanje 5 a najviše 10 kvalitetnih priplodnih grla ovaca ili koza (visina podsticaja iznosi do 50% bez PDV-a, maksimalno do 80.000 din) i/ili kupi jednog priplodnog ovna ili jarca (visina podsticaja do 50% bez PDV-a, maksimalno do 20.000 dinara),

-kupi minimum 1 a najviše 3 ženska teleta mlečnih rasa goveda (visina podsticaja iznosi do 50% cene bez PDV-a, najviše 30.000 dinara po jednom teletu, ili maksimalno do 100.000 dinara po korisniku).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na pisarnici Gradske uprave i dostavljaju Komisiji na razmatranje.

Razmatraće se svi zahtevi za investicije u 2019. godini, koji budu dostavljeni do 25. juna, uz mogućnost dostavljanja računa za nabavku kvalitetnih ženskih teladi mlečnih rasa goveda do 30.09.2019. godine, za nabavku ovaca, ovnova, koza i jaraca do 15.07.2019. godine.

Prijave za konkurs i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Kancelariji br. 15 – Služba za poljoprivredu Gradske uprave grada Vranja, svakog radnog dana ili na telefon broj: 017/ 402-348, kontakt osoba Nebojša Popović.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini na teritoriji grada Vranja