Za sufinansiranje investicija u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu u Vojvodini 240 miliona dinara, prijave do 16. juna

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu su 241.500.000 dinara i utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000, a minimalan 100.000 dinara. Razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 160.000 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane posle 1. januara 2023. godine.

Konkurs je otvoren do 16. juna.  

B. K.