Za sufinsiranje nove opreme stočarima u Vojvodini 15 miliona dinara, prijave do 29. maja

Poljoprivrednici u Vojvodini do 29. maja mogu da konkurišu za bespovratna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu koji je raspisao konkurs za dodelu sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje, a kojima se sufinansira nova oprema u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Za realizaciju konkursa namenjeno je 15 miliona dinara, po jednoj prijavi se može dobiti najmanje 200.000 a najviše dva miliona dinara.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Za podršku investicijama, po ovom konkursu  daje se do 70 odsto od ukupne vrednosti investicije, a priznavaće se samo investicije realizovane tokom ove godine.

B. K.