Izmenjen Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Foto: Pixabay

Zahtev za podsticaje podnosi se od 03. maja do 30. juna

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju.

Izmenama Pravilnika podsticaji koji se ostvaruju za organsku biljnu proizvodnju uvećavaju se za 400% od iznosa za podsticaje koji se isplaćuju za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

Proizvođači ove godine mogu da ostvare 26.000 dinara po hektaru, maksimalno 520.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjava propisane uslove za organsku proizvodnju.

Zahtev za podsticaje podnosi se jedanput godišnje Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna.


Kompletan tekst Pravilnika i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju (2019)

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju (2018)