Izmenjen Pravilnik o podsticajima po košnici pčela

Foto: Pixabay

Korisnik može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.

Prema novom pravilniku, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, od 15. aprila do 31. maja tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za __ godinu.

Prema Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, podsticaji za košnice pčela iznose 720 dinara po košnici.


Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika, verziju iz 2015. godine i zahtev za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

 Zahtev za podsticaje po košnici pčela

Komentari