Izmenjen pravilnik o podsticajima u stočarstvu za krave dojilje

Foto: Pixabay

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje.

Prema izmenjenom pravilniku, podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev se podnosi zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

Izuzetno, u 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. februara do 30. juna 2018. godine.


Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika i izvornu verziju sa Zahtevom za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje