Izmenjen Pravilnik o podsticajima za kvalitetna priplodna grla

Foto: Pixabay


Izmene se odnose na minimalan broj kvalitetnih priplodnih ovaca i koza kojim se ostvaruje pravo na podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izmenilo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

U izmenjenom Pravilniku povećan je minimalan broj kvalitetnih priplodnih ovaca/ovnova i koza/jarčeva kojim se ostvaruje pravo na podsticaje, te sada pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje:

30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;

10 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to:

1) od 21. marta do 31. jula tekuće godine;

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.


Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika, prethodno izmenjene verzije Pravilnika, kao i izvorni Pravilnik iz 2017. godine i Zahtev za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (januar 2019)

 Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (april 2018)

 Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (mart 2018)

 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (mart 2017)

 Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla

Komentari