Izmenjen Pravilnik o podsticajima za kvalitetna priplodna grla

Foto: Pixabay

Izmena se odnosi na minimalan broj kvalitetnih priplodnih grla kojim se ostvaruje pravo na podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izmenilo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, kojim se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke (u daljem tekstu: kvalitetna priplodna grla), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Prema izmenjenom Pravilniku, izuzetno, u 2018. godini, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje:

1) dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;
2) dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
3) deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;
4) pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;
5) tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje se bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to:

1) od 21. marta do 31. jula tekuće godine;
2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Uz zahtev, podnosi se i izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne i glavne odgajivačke organizacije.

Iznose podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu možete da pogledate u Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini.


Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika, prethodno izmenjenu verziju Pravilnika, kao i izvorni Pravilnik iz 2017. godine i Zahtev za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

 Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

 Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla