Objavljen pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da je izašao pravilnik o podizanju višegodišnjih zasada voća i hmelja kojim se bliže propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti. Podsticaji obuhvataju podršku programima, koji se odnose na: podizanje novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom, pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih zasada, a površina svakog treba da bude u rasponu: od 0,1 do 2 hektra za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 hektara i 0,2 do 5 hektara za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 3.000.000 dinara. Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja od 1. maja do 31. avgusta.

B.K.