Pravilnik o podsticajima mladim poljoprivrednicima

Foto: Pixabay

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, kojim se bliže propisuju vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po pojedinim vrstama podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

 1. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 2. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 3. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podsticaji programu iz tačke 1) obuhvataju nabavku:

 1. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;
 2. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 3. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 4. nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 5. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 6. nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 7. nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podsticaji programu iz tačke 2) obuhvataju nabavku:

 1. nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
 2. nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
 3. nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
 4. nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
 5. nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
 6. nove opreme i mašina za pčelarstvo.

Podsticaji programu iz tačke 3) obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:

 1. grla goveda, i to:
  (1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;
 2. grla ovaca i koza, i to:
  (1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
 3. grla svinja, i to:
  (1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
 4. selekcionisanih pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

 1. je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u godini koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs i nalazi se u aktivnom statusu;
 2. na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
 3. u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu.

Tekst konkursa objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podnosilac prijave na konkurs podnosi samo jednu prijavu za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini. Prijava na konkurs podnosi se za jednu ili više investicija.


Kompletan tekst Pravilnika, sa tabelom podsticaja i prihvatljivih investicija možete da preuzmete u prilogu:

[Update 02.07.2018] Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

 Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima