Pravilnik o podsticajima za investicije u elektrifikaciju polja

Foto: Pixabay

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju polja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja.

U pitanju je nova mera za podršku elektrifikaciji polja, koja podrazumeva investicije u nabavku kablova i ostale prateće opreme, pripremu terena i priključka na elektro mrežu.

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju polja koji obuhvataju:

1) nabavku kablova i ostale prateće opreme;

2) pripremu terena;

3) priključak na elektro mrežu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga – koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaj se pokreće podnošenjem zahteva na Javni poziv koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 90% vrednosti prihvatljive investicije, dok je najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini 800.000 dinara.


Kompletan tekst Pravilnika i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja