Pravilnik o podsticajima za investicije u višegodišnje zasade vinove loze

Foto: Pixabay

Pravo na podsticaje se ostvaruje ako je površina proizvodnog zasada minimum 0,3 hektara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jesu podsticaji za:

1) fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju;
2) izradu vinogradarskog projekta;
3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju;
4) nabavku sadnica vinove loze;
5) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu i ako su upisana u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, zadužbina, srednja škola, naučnoistraživačka organizacija, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje se ostvaruje ako je površina proizvodnog zasada koji je predmet zahteva minimum 0,3 hektara.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti pojedine mere jesu:
1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;
2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;
3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;
4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;
5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu.


Kompletan tekst Pravilnika i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze