Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja

Foto: 123RF

Podsticaji se raspodeljuju konkursom koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji obuhvataju:

-Podsticaje za sprovođenje tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju:

Pravo na podsticaje ima pravno lice upisano u Registar naučnoistraživačkih organizacija, istraživačko razvojni centar, inovacioni centar upisan u Registar inovacionih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost, akreditovani fakultet, preduzetnik i pravno lice koji ispunjavaju uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Podsticaji se raspodeljuju konkursom koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Ostvaruje se pravo na korišćenje sredstava u iznosu do 20.000.000 dinara po korisniku podsticaja.

˗Podsticaje koji se odnose na razvoj prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja:

Pravo na podsticaje ima preduzetnik i pravno lice koji ispunjavaju uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi i lice koje obavlja prognozno-izveštajne poslove.

Podsticaji se ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, bulevar kralja Aleksandra 84, od 1. do 10. februara tekuće kalendarske godine.

Ostvaruje se pravo na korišćenje sredstava: a) sredstava u iznosu od 40.000 dinara mesečno po jednom angažovanom inženjeru, na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa zakonom; b) sredstava za pokriće troškova nastalih realizacijom projekta u iznosu do 8.000 dinara po jednom angažovanom inženjeru mesečno.

˗Podsticaje koji se odnose na razvoj primenjenog projekta za unapređenje kvaliteta mleka u oblasti stočarstva:

Pravo na podsticaje ima preduzetnik i pravno lice koji ispunjavaju uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, bulevar kralja Aleksandra 84, od 3. do 10. januara tekuće kalendarske godine.

Izuzetno u 2020. godini, zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi od 25. maja do 3. juna 2020. godine. U slučaju da se za područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u poljoprivredi u skladu sa Godišnjim programom ne podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje to se može učiniti od 12. do 18. juna 2020. godine.

Ostvaruje se pravo na korišćenje sredstava u iznosu do 5.235 dinara za svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje ostvaruje premiju za mleko.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 94/17), osim odredaba kojima se uređuju podsticaji koji se odnose na razvoj prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja, koje prestaju da važe 31. decembra 2020. godine.


Kompletan tekst Pravilnika možete da preuzmete u prilogu:

Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju