Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena

Foto: Pixabay

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena.

Podsticaj obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u skladu sa posebnim propisom kojimse propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.

Pravo na podsticaj ostvaruje pravno lice ili preduzetnik, ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
2) je upisano u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
3) ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Korisnik podsticaja u roku za realizaciju programa proizvodi i konzervira 1000 doza semena.
Korisnik podsticaja trajno čuva konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja.
Korisnik podsticaja koristi konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja za osemenjavanje životinja samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu.


 Kompletan pravilnik možete preuzeti ovde.