Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini

Foto: Pixabay

Direktna plaćanja odnosiće se na premije, podsticaje za proizvodnju i regrese

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini.

Ovom uredbom propisuju se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sredstva iz ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;
2) mere ruralnog razvoja;
3) kreditnu podršku u poljoprivredi;
4) posebne podsticaje;
5) IPARD podsticaje.

Direktna plaćanja odnosiće se na premije, podsticaje za proizvodnju i regrese.

Merama ruralnog razvoja predviđena je podrška programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti, očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa, diversifikaciju dohotka i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, kao i priprema i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Podsticajem kroz kreditnu podršku omogućiće se poljoprivrednim proizvođačima da dođu do finansijskih sredstava iz bankarskih izvora pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

DIREKTNA PLAĆANJA

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 18.326.899.000 dinara.

Sredstva iz ovog člana se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 9.797.314.800 dinara;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 3.008.084.200 dinara;
4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.400.000.000 dinara;
5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;
6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 600.000.000 dinara;
7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000.000 dinara;
8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 500.000.000 dinara;
9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja, isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od 7 dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 5.200 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

MERE RURALNOG RAZVOJA

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 6.077.200.000 dinara.

Sredstva iz ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 4.031.698.000 dinara, i to za:
(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.788.198.000 dinara, od čega za:
–podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 438.198.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja u iznosu od 238.198.000 dinara i za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 200.000.000 dinara,
–podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.350.000.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.080.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 200.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 200.000.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 100.000.000 dinara, za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 250.000.000 dinara, za podršku za investicije u nabavku novih traktora u iznosu od 500.000.000 dinara i za podršku investicijama za elektrifikaciju polja u iznosu od 20.000.000 dinara;
(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 543.500.000 dinara, od čega za:
–podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,
– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,
–nabavku opreme u sektoru mesa, mleka i piva u iznosu od 40.000.000 dinara,
–izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje vina u iznosu od 400.000.000 dinara,
–izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u iznosu od 100.000.000 dinara;
(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 700.000.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 504.000.000 dinara, i to za:
(1) organsku proizvodnju u iznosu od 350.000.000 dinara, od čega za:
–organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 150.000.000 dinara,
–organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara;
(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 154.000.000 dinara, od čega za:
–očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,
–očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 150.000.000 dinara,
–očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 775.000.000 dinara, i to za:
(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 150.000.000 dinara;
(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 600.000.000 dinara;
(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 25.000.000 dinara, od čega za:
–podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,
–podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 20.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 10.001.000 dinara, i to za:
(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 10.000.000 dinara;
(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 1.000 dinara;

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 756.501.000 dinara, i to za:
(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 230.000.000 dinara;
(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 526.501.000 dinara.

KREDITNA PODRŠKA

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 300.000.000 dinara.

POSEBNI PODSTICAJI

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 230.000.000 dinara.

Sredstva iz ovog člana raspodeljuju se za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 150.000.000 dinara;
2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 10.000.000 dinara;
3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 70.000.000 dinara.

IPARD PODSTICAJI

Obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 3.934.000.000 dinara, od čega 983.500.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva iz ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima prema javnim pozivima, i to:

1) Mera 1 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 308.485.812 dinara;
2) Mera 1 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu 110.324.233 dinara;
3) Mera 3 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu 218.218.112 dinara;
4) Mera 1 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu 1.020.192.626 dinara;
5) Mera 3 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu 190.565.087 dinara;
6) Mera 1 – Četvrti javni poziv u ukupnom iznosu 1.210.632.721 dinara;
7) Mera 3 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu 875.581.410 dinara.

Podsticaji su koncipirani tako da na optimalan način podržavaju nedovoljno razvijene oblasti poljoprivredne proizvodnje, kao i područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi i to unapređenjem konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, saopštila je Vlada Srbije.


Kompletan tekst Uredbe možete da preuzmete u prilogu: