Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima zbog COVID-19

Foto: Pixabay

Sredstva za realizaciju ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu od 1.150.000.000 dinara

Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Pravo na isplatu novčane pomoći ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u Registru ako ispunjava jedan od posebnih uslova propisanih ovim članom, i to ako:

1) u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
2) je vlasnik krave koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ili je vlasnik krave član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
3) je vlasnik ovce ili koze koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik ovce ili koze član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
4) je vlasnik košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik košnice pčela član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i ako vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Korisniku se odobrava jednokratna pomoć u apsolutnom novčanom iznosu po jedinici upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, odnosno po grlu krave, ovce ili koze, odnosno po košnici pčela, do najvišeg ukupnog iznosa novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, i to:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Novčana pomoć kumulira se međusobno, kao i sa eventualnim drugim vrstama pomoći (podsticaji, subvencije, donacije).

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskom obliku od Uprave za agrarna plaćanja, na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar.

Sredstva za realizaciju ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu od 1.150.000.000 dinara.


Kompletan tekst Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

Komentari